اعدام در پیش و پس از انقلاب فرانسه؛ اشاره به نکته جالبی از تاریخ

اعدام و انقلاب فرانسه؛ اشاره به نکته جالبی از تاریخ

تاریخ بلاگ


در فرانسه پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ دو شیوه رایج برای اعدام محکومان وجود داشت… تا اینکه انقلاب بسیاری از چیزها را زیر و رو کرد و به قول جرج رود (George Rudé) «گیوتین مساوات‌جوی… تنها وسیله اعدام همه خلافکاران بزرگ شد».


 

در فرانسه از گذشته‌های بسیار دور، تا اواخر قرن هجدهم میلادی، یعنی تا پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ دو شیوه رایج و مرسوم برای اعدام محکومان بزرگ وجود داشت. یکی قطع کردن گردن محکوم به مرگ با شمشیری بزرگ یا تبری اشرافی بود که برای مجازات مجرمان طبقات بالای جامعه به کار می‌رفت. شیوه دوم استفاده از طناب دار بود که آن را دور گردم محکوم می‌بستند و به جایی بلند و محکم می‌آویختند و بیشتر اوقات، یا تقریباً همیشه برای خطاکاران فرودست جامعه استفاده می‌شد. یعنی حتی در اجرای اشد مجازات برای مجرمان هم میان طبقات بالا و پایین تفاوت قائل بودند. تا اینکه انقلاب بسیاری از چیزها را زیر و رو کرد و به قول جرج روده (George Rudé) «گیوتین مساوات‌جوی… تنها وسیله اعدام همه خلافکاران بزرگ شد».

پی‌نوشت: تصویری نقاشی شده از اعدام لویی شانزدهم، شاهی که زندگی‌اش در پنجمین سال انقلاب (یعنی سال ۱۹۰۳ میلادی) زیر تیغ گیوتین به پایان رسید.

– / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / –

George Rudé was a British Marxist historian, specializing in the

French Revolution and “history from below”, especially the importance of crowds in history.

 

– / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / – / –