آلنده و واقعیت‌هایی درباره پایان کار او؛ قتل یا خودکشی؟

آلنده و واقعیت‌هایی درباره پایان کار او؛ قتل یا خودکشی؟

اختصاصی تاریخ بلاگ

تا سال‌ها اغلب بر این باور بودند که سالوادور آلنده، رئیس جمهور سوسیالیست شیلی در زمان کودتای پینوشه و هنگام حمله کودتاگران به کاخ ریاست‌جمهوری کشته شده است. روایتی که بخشی از طرفداران آلنده به آن معتقد بودند این بود که چون کودتاگران مطمئن بودند که او تسلیم نمی‌شود و با آنان همکاری نمی‌کند و نخواهد کرد، وی را همان‌جا سر به نیست کردند. اما روایت جریان حامی پینوشه این بود که کشته شدن آلنده ارتباطی با گلوله‌باران کاخ ریاست‌جمهوری و حمله سربازان به آن‌جا نداشت و او پیش از آنکه نیروهای کودتا حتی وارد کاخ شوند خودکشی کرده بود؛ «او با اسلحه‌ای که مدتی قبل از دوستش فیدل کاسترو، (رهبر وقت کوبا) هدیه گرفته بود خودکشی کرده است». برای چند دهه این دو روایت از آن روز (یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳) در کنار هم وجود داشت و رد یا تأیید هیچکدام آسان نبود. البته ناگفته نماند که بیشتر اعضای خانواده آلنده ـ گویا براساس شناختی که از وی داشتند ـ گزارش پزشک کالبدشکاف وی، یعنی خودکشی را معتبر می‌دانستند؛ نه روایت کشته شدن او به دست سربازانی که روز کودتا برای دستگیری‌اش وارد کاخ شده بودند. سال ۲۰۱۱ این بحث که واقعاً در آن روز چه اتفاقی افتاد دوباره بالا گرفت و برخی‌ها ـ از جمله وارثان آلنده ـ تصمیم گرفتند که به این ماجرا، یک بار برای همیشه خاتمه دهند. با حکم دادگاهی در شیلی و اجازه رسمی اعضای خانواده آلنده ، نبش قبر وی، آن‌هم در حضور چند کارشناس بین‌المللی انجام گرفت. گزارش این نبش قبر نشان می‌داد که روایت خودکشی آلنده، روایت درست و حقیقی ماجرا بوده است و وی پیش از پایان کار، خودش به زندگی‌اش پایان داده است. بازهم هنوز عده‌ای خودکشی آلنده را نمی‌پذیرند، و اصرار دارند که قتل وی را هم در کارنامه سیاه و پر از جنایت پینوشه بگنجانند.