انکار (۲۰۱۶) و تحمیل تفسیر ایدئولوژیک از تاریخ به مخاطب

مسأله این نیست که نازی‌ها دست به چنین جنایتی زدند یا نزدند (که می‌دانیم زدند)، مسأله این است که این فیلم می‌گوید هر تحقیق و مطالعه و حتی اظهارنظری که روایت غالب از هولوکاست را به چالش بکشد یا حتی فقط کمی درباره‌اش تردید کند، محصول ذهن یک نازی و تفکری نژادپرستانه است.

بیشتر بخوانید

انقلاب فرانسه حادثه‌ای مجزا و یگانه بود یا نمونه‌ای برای شناخت یک عصر؟

هابسبام: انقلاب فرانسه شاید پدیده‌ای مجزا نبوده باشد ولی از همه انقلاب‌های دیگر هم‌عصرش بسی اساسی‌تر بود و بنابراین پیامدهایی بس ژرف‌تر داشت.

بیشتر بخوانید

اعدام در پیش و پس از انقلاب فرانسه؛ اشاره به نکته جالبی از تاریخ

در فرانسه پیش از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ دو شیوه رایج برای اعدام محکومان وجود داشت… تا اینکه انقلاب بسیاری از چیزها را زیر و رو کرد و به قول جرج رود (George Rudé) «گیوتین مساوات‌جوی… تنها وسیله اعدام همه خلافکاران بزرگ شد».

بیشتر بخوانید

تاریخ اشکانیان و نخستین قدم برای شناخت آن ـ ضرورت اصلاح انحرافات گذشته

یوزف ولسکی از پژوهش‌های فراوان خود در تاریخ اشکانیان به این نتیجه رسیده بود که این سلسله پادشاهی، وارث حقیقی هخامنشیان بوده است و آنان مردانی بزرگ با توانایی کافی برای انجام کارهای ماندگار بودند. این سخن او برخلاف حرف‌های سست و کم‌مایه محققانی است که از بدو کار به برتری فرهنگ یونانی معتقدند.

بیشتر بخوانید

فرشینه بایو و ثبت تاریخ؛ نوشتن تنها روش روایت نیست

جان ایچ آرنولد در کتاب «تاریخ» می‌نویسد: نوشتن تنها روش ثبت تاریخ نیست.
فرشینه بایو که تصویری از غلبه نورمان‌ها بر انگلیس را نشان می‌دهد مثال خوبی از این سخن آرنولد است.

بیشتر بخوانید

سیف بن عمر و دیگران ـ سرچشمه‌های اصلی اخبار جنگ‌های ایرانیان و اعراب

در شاهنامه آمده است که در قادسیه، نبردی تن به تن میان رستم فرخزاد و سعد بن ابی‌وقاص درگرفت و در آن فرمانده ایرانی به دست فرمانده عرب کشته شد. درحالی که چنین نبود و رستم به ضرب نیزه سربازی عادی از پا افتاد. این روایت «در واقع به آن قصد ساخته شده است که تا کشنده سردار سپاه ایران سردار سپاه عرب باشد، نه یک عرب گمنام و بی‌نشان».

بیشتر بخوانید

شروع سلطنت شاه عباس صفوی و بررسی چرایی صلح او با دولت عثمانی

دیوید مورگان: شاه عباس در آغاز زمامداری خود آنقدر نیرومند نبود که دست به هجومی جدی علیه عثمانی‌ها بزند، و امیدی هم نداشت که بتواند همزمان در دو جبهه با عثمانی‌ها و ازبک‌ها بجنگد. در واقع قبل از آنکه به تجدید سازمان داخلی امپراتوری خود بپردازد، نمی‌توانست انتظار دستاورد نظامی قابل توجهی را داشته باشد.

بیشتر بخوانید